Promo haly PromoBlog Poradna Realizace montované skladové haly krok po kroku

Realizace montované skladové haly krok po kroku


Poptávka po montovaných skladových halách v České republice od počátku 21. století výrazně vzrostla a její trend je stále rostoucí. Za jeden z hlavních důvodů tohoto faktu je považován nižší index zastavěnosti skladových hal v porovnání se zbytkem západní Evropy. Montované skladové haly jsou ideálním řešením pro investory řešící problém s nedostatečnou skladovou kapacitou, a to díky jednoduchosti konstrukčního řešení, rychlosti výstavby a především nepříliš vysokým cenám za montovanou halu.

Požadavkem každého investora je kvalitně provedené dílo, s dlouhou životností, dobrými tepelně izolačními vlastnostmi v odpovídající požární odolnosti. Vše zmíněné poskytují montované skladové haly, které navíc nevyžadují téměř žádnou údržbu.

Jednotlivé kroky výstavby montované skladové haly a požadavky k úspěšnému předání stavby

Záměr → Studie proveditelnosti → Projekt pro stavební povolení → Výstavba a předání haly

Záměr pro výstavbu montované skladové haly

Samotný záměr investora pokládá základy každého projektu montované skladové haly. Mezi základní požadované údaje každé stavby se řadí

 • Účel stavby – nejdůležitější hledisko
 • Situování stavby – pozemek
 • Rozměry stavby a rámcové členění vnitřní dispozice (administrativní část, velikost skladů, rozmístění výrobních prostor dle zamýšleného využití apod.)
 • Vizualizace - pro potřeby prezentace na úřadu či záměru

Studie proveditelnosti montované skladové haly

Odrazovým bodem k rozhodnutí investora pro vybudování montované skladové haly je studie proveditelnosti. Na jejím základě dochází k úpravám zadaných parametrů vůči prostorovým a finančním představám investora. Součástí této studie je taktéž zamýšlené vybavení haly i zázemí pro zaměstnance. 

Studie obsahuje

 • Stanovení ceny na základě prvotní poptávky
 • Osobní schůzka s upřesněním zadání
 • Zakreslení jednoduchých výkresů
 • Finální cena dle výkresů

Projekt pro stavební povolení a vyřízení povolení haly

Jakmile je stanovena přibližná cena díla, následuje projektování samotné zakázky. Rozsah dokumentace pro stavební povolení definuje vyhláška č. 499/2006 Sb. v příloze 1, případně vyhláška č. 146/2008 o dokumentaci dopravních staveb. Dokumentace je zpracována fyzickou osobou oprávněnou podle zákona č. 360/1992 Sb. k projektové činnosti ve výstavbě – projektant. Samotný projekt montovaných skladových hal není, v porovnání s vyřizováním stavebního povolení haly, složitý a zdlouhavý.

Výstavba a předání montované haly

Prvním krokem po vydání stavebního povolení bývá zabezpečení a příprava stavby, tedy zřízení připojovacího bodu elektrické energie či vody.

Výstavba montované haly může být realizována dvěma způsoby:

 1. Generální dodavatel – v tomto případě dochází ze strany investora pouze k předání potřebných sítí. Průběh stavby je kontrolován technickým dozorem investora, popřípadě samotným investorem s odpovídajícími technickými znalostmi.
 2. Subdodavatel – v tomto případě se naše společnost začíná podílet na stavbě až po předání základů s vytyčenými geodetickými body. Aby stavba probíhala bez problémů, je nutná úprava okolí spodní stavby.

Etapy výstavby montované haly

 • Spodní stavba a přípojky – ihned po vychystání přípojek a skrývek ornice, jsou realizovány patky, pásy či piloty. Následuje příprava podloží pod skladovou halou a úprava samotného okolí haly – příjezdové cesty a skladovací prostory okolo haly.
 • Montáž ocelové či betonové konstrukce dle projektu – vysokou praktičnost skladových montovaných hal zajišťuje klasická rámová ocelová či betonová konstrukce bez středové podpěry. V případě požadavku velkého rozponu rámu – nad 25 m – je zapotřebí zapojit příhradovou konstrukci či středovou podpěru. To neplatí u konstrukcí betonových, u těch je možné dosáhnout i jiných rozměrů. Každá konstrukce skladové montované haly je přizpůsobena danému skladovému hospodaří.
 • Montáž opláštění – zateplení haly může být prováděno různými způsoby – sendvičovými panely s IPN či minerálním jádrem, nebo kombinací skládaným střešním pláštěm s fólií. IPN jádro garantuje dobré tepelně izolační vlastnosti haly, oproti tomu minerální jádro vyšší požární odolnost a lepší zvukovou izolaci. Nezateplená hala je opláštěna trapézovým plechem a stěnová konstrukce rozšířena o paždíky. Správnou volbou typu opláštění lze halu efektivně využívat pro svůj účel a skladovány mohou být jak hořlavé, tak i nehořlavé látky.
 • Montáž výplní otvorů a zámečnických prvků – jakmile je dokončeno opláštění haly, nastupuje se na výplně, jakou jsou okna a dveře, vrata, světlíky a další zámečnické prvky (rampy, vestavby, požární žebříky, schodiště, zábradlí, …
 • Montáž protipožárních opatření – u skladových montovaných hal je kladem vysoký důraz na požární odolnost používaných materiálů. Z tohoto důvodu jsou v halách používány různé zabezpečovací systémy – EPS či požární zabezpečení otvorů mezi dalšími objekty investora.
 • Dokončovací práce – po montáži hrubé stavby je realizována ve většině případů podlaha, nejčastěji drátko-betonová, která může být doplněna epoxidovou stěrkou. Po dokončení podlahy následují samotné profese (elektro, vodo-topo, kamerové systémy, …) a dokončovací práce na komunikacích či oplocení haly.

Po dokončení haly dochází k samotnému předání díla investorovi a k následné kolaudaci, na jejímž základě je umožněno montovanou skladovou halu užívat. Pokud potřebujete poradit, obraťte se na odborníky, které najdete v kontaktech.

Skladová hala

Další příspěvky poradny

Rychlost výstavby montované výrobní haly

I přes neočekávané vlivy v minulých letech na ekonomiku odvětví montovaných hal vykazuje stále vysoká čísla realizovaných staveb. Nároky společnosti na široký sortiment s sebou přinesly potřebu navýšit skladovací kapacity výrobních podniků tak, aby reflektovala zvýšenou poptávku v sektoru. Tato situace vede nejen výrobní společnosti k investicím do navýšení výrobních či skladových prostor.

Jak se správně starat o montovanou halu

Montované a údržba haly je důležitá pro dlouhodobou životnost haly. Je nutné udržovat v dobrém stavu všechny části, některé vyžaduje předepsaná norma k určité části montované haly. V tomto článku vás provedeme jak se starat o konstrukci, panely, plechy, okapy, vrata, okna a celkově o vaši montovanou halu.

Stavba skladu jednoduše

V posledních letech výrazně vrostla poptávka po montovaných skladovacích halách. Příčin je hned několik. Montované skladové haly jsou díky jednoduchosti svého konstrukčního řešení a rychlosti výstavby ideální řešením pro toho investora, který hledá rychlé vyřešení svého problému s nedostatečnou skladovou kapacitou za pokud možno co nejnižší cenu. Očekává kvalitní provedení stavby, s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi, dlouhou životností a odpovídající požární odolností. To vše mu nabízí montovaná hala. Přitom nepotřebuje téměř žádnou údržbu.

Cena montované haly

V uplynulé dekádě jsme zaznamenali zvýšenou poptávku po stavbě montovaných hal. Bylo tomu z důvodu ekonomické konjunktury, rozvoje průmyslu a celkově příznivé situaci na trhu. V době Covidu se situace poněkud změnila. Zájemci o výstavbu hal začali více rozmýšlet svou investici, její rentabilitu a celkovou návratnost, rychlost výstavby a její flexibilitu, která se promítne do ceny každé haly.


Nezávazná poptávka

Vyplňte telefonní číslo v platném formátu.

Opiště kontrolní kód (CAPTCHA).

Vyplňte e-mailovou adresu v platném formátu.

Osobní data spravujeme v souhladu se zásadami ochrany osobních údajů.

Zadat poptávku Konfigurovat

Přijali jsme Vaši poptávku

Těší nás Váš zájem o dodávku ocelové haly od firmy PROMO HALY s. r. o.. Vaše poptávka byla zaregistrována.

V e-mailové zprávě naleznete stručné shrnutí poptávané konfigurace.

Nabídku zpracujeme do pěti pracovních dnů a ozve se Vám některý z obchodníků.

Kde nás najdete?

Kontakt

Moravská 2864/63
767 01  Kroměříž
+420 728 305 164
poptavky@promohaly.cz
Menu