Promo haly PromoBlog Poradna Cena montované haly

Cena montované haly


Faktory ovlivňující cenu montované haly

V uplynulé dekádě jsme zaznamenali zvýšenou poptávku po stavbě montovaných hal. Bylo tomu z důvodu ekonomické konjunktury, rozvoje průmyslu a celkově příznivé situaci na trhu. V době Covidu se situace poněkud změnila. Zájemci o výstavbu hal začali více rozmýšlet svou investici, její rentabilitu a celkovou návratnost, rychlost výstavby a její flexibilitu, která se promítne do ceny. Tyto faktory ještě více umocnily přednosti montovaných staveb, o kterých Vás rádi přesvědčíme. Objevil se zde však i zcela nový fenomén. Všechny lockdowny a omezení vedly ke zvýšené poptávce po skladových prostorech, distribučních centrechzázemích pro rostoucí počty nejrůznějších e-shopů a logistické společnosti, na kterou je třeba rychle zareagovat a nabídnout jim adekvátní řešení bez kompromisů.

Cena montované haly se odvíjí od celé řady faktorů, které je potřeba zvážit a zohlednit při návrhu optimálního řešení již v samém počátku. Ke každému investorovi a jeho záměru výstavby montované haly proto přistupujeme individuálněpředcházíme možným úskalím, na které by mohl narazit. Jsme prostředníkem mezi investorem a projekční kanceláří, které předáváme požadavky investora s důrazem na celkovou efektivitu navrhovaných řešení, přitom s ohledem na ekonomickou stránku věci. S investorem si ideálně sjednáme schůzku a vše důkladně projednáme, vyslechneme si jeho představu o hale a jeho požadavky, které musí hala splňovat. Představíme konkrétní možné návrhy haly. Nachystáme vizualizaci. Jsme mu nápomocni už v před projekční fázi.

Základní faktory ovlivňující cenu montované haly:

  1. Místo stavby a samotný pozemek
  2. Rozměry a výška haly
  3. Účel stavby
  4. Typ zateplení či opláštění haly
  5. Pravidelnost montované stavby
  6. Designové prvky
  7. Technologie

Ceny některých typů hal naleznete v ceníku hal.

Místo stavby a samotný pozemek

Už při koupi samotného pozemku určeného pro výstavbu haly, hraje jeho poloha významnou roli při stanovení celkových nákladů na realizaci stavby. Při návrhu konstrukce haly je nutné zohlednit klimatické podmínky v dané oblasti a tomu přizpůsobit celkové konstrukční řešení. Vliv na finální cenu konstrukce má nejvíce sněhové pásmo, které v Česku je rozděleno na 8 oblastí.
Náklady na výstavbu haly se skládají z více částí, které ovlivní výslednou cenu. Nejvýznamnější jsou spodní stavba haly, tedy základy, nejrůznější přípojky, kanalizace, komunikace, atd. a potom samotná horní stavba haly.

Rozměr a výška haly

Nejzásadnější vliv na cenu montované haly má samozřejmě rozměr. Čím větší rozměr haly, tím vyšší cena. Cena ovšem neroste exponenciálně, ale s větším rozměrem se snižuje cena díla na m3. To znamená, že hala 10x20m s výškou 5m stojí na m3 mnohem více než hala rozměru 25x50m s výškou 6m. Důležité si zvolit optimální výšku vzhledem k energetickým nákladům na vytápění. Pro skladové haly jednoznačně doporučujeme výšku 6m a výše, u jiných typů hal je to dle potřeby daného provozu či prodejny.

Účel montované haly

Při tvorbě projektu haly hraje roli, k jakému účelu bude hala sloužit. Zda se bude jednat o zcela novou samostatně stojící budovu nebo půjde o rozšíření prostoru pro stávající výrobu, navýšení skladové kapacity nebo bude hala určena k pronájmu, případně bude sloužit pro občanskou vybavenost. Alfou a omegou projektu je dnes návrh požárně bezpečnostního řešení haly, bez kterého není možné halu postavit. To nám říká, jaké materiály s přihlédnutím k umístění haly a jejímu využití je možné použít na opláštění budovy, jaká bude vnitřní dispozice haly a také, jaká bude požární odolnost ocelové konstrukce.  Tyto faktory se ve výsledku výrazně promítnou do ceny haly.

Zateplení a opláštění haly

Typ zateplení hraje rovněž klíčovou roli při ceně haly. Zde ovšem neplatí pravidlo, že čím silnější zateplení, tím lepší parametry. Příkladem jsou minerální panely, u střešního minerálního panelu tl. 120 mm je hodnota součinitelu prostupu tepla U = 0,34 (W/m2*K), u PIR sendvičového panelu tl. 120 mm je součinitel prostupu U = 0,17 (W/m2*K), tedy 2x lepší tepelné vlastnosti než u minerálních panelů při zachování skoro podobné ceny. Důvodem používání minerálních panelů je jejich požární odolnost a hořlavost a jejich zařazení do kategorie DP1 - těžce hořlavé (nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru). Naopak PIR panely se řadí do konstrukce typu DP3 - zvyšují v požadované době požární odolnosti požáru a nesplňují požadavky v konstrukci druhu DP1 a DP2. Další možným typem je u střech skladaná konstrukce z trapézového plechu, tepelné izolace a hydroizolace - folie. Tepelné izolace se dělají z minerálních desek, polystyrenu EPS 100, jejich kombinace a vyjímečně i z PIR desek. Skladba je závislá na požární odolnosti konstrukcí.

Designové prvky haly

Samotnou kapitolou jsou v dnešní době požadavky investora na celkový vzhled haly. Halu je možné navrhnout čistě jen pro splnění jejího účelu v ekonomické variantě nebo ji pojmout jako významný prvek okolní zástavby a klást důraz na design. Stavba může respektovat své okolí a s ním pokud možno splynout nebo naopak působit dominantně, odlišit se a upoutat pozornost. Dnešní trendy vedou spíše k druhé z výše uvedených možností. Tomu napomáhá i velmi dobrá modularita ocelových konstrukcí umožňující vyslyšet i ty nejnáročnější požadavky budoucího majitele haly. Proto i společnost PROMO HALY klade důraz na individuální řešení každé stavby.  Zvýšené požadavky na kvalitu používaných materiálů a zpřísňující se normy ať už v oblasti tepelně-izolačních vlastností, tak i požárních odolností, vedou k stále se rozšiřující nabídce zejména u výrobců sendvičových panelů, kteří na trhu nabízejí i nejrůznější povrchové úpravy panelů, profilace a jejich barevné provedení.

Technologie používané v hale

Technologie zdražují cenu díla a to převážně mostové jeřáby či jiná zdvihací technika, která přitěžuje primární konstrukce. Dalšími prvky jsou například fotovoltaické panely na střeše haly či technologie různě umístněné na střeše či plášti hal. Příkladem jsou velké klimatizační jednotky, výparníky či kondenzační jednotky apod.

Další možnosti montovaných hal

Ve stále větší míře dnes navrhujeme investorům výstavbu kombinovaných hal. Jedná se o propojení skladové, případně výrobní haly, s její administrativní částí, která v případě požadavků investora na maximální využitelnost plochy pozemku přímo vybízí k více patrové variantě. V takovém případě se z důvodů vyššího požadavku na požární odolnost administrativní části tento požadavek vyřeší vnitřním SDK obkladem, který současně skryje konstrukci haly a vytváří příjemné kancelářské prostředí.  Zároveň je možné administrativní část více prosvětlit, opticky otevřít a propojit s okolním prostředím systémovými prosklenými fasádními prvky. Na fasádě je možné kombinovat různé barevné provedení panelů, případně administrativní část obložit alubondovými deskami nebo jinak ozvláštnit designovými prvky.

Závěrem je tedy potřeba říci, že montované haly jsou dnes díky svým přednostem ideálním řešením pro rychlou a efektivní výstavbu. Dokáží splnit i ty nejnáročnější požadavky, které na ně dnešní doba klade a to vše nabídnout za rozumnou cenu. Domluvte si s námi proto schůzku a my Vám pomůžeme splnit Vaši představu.   

Faktory ovlivňující cenu montované haly

Další příspěvky poradny

Rychlost výstavby montované výrobní haly

I přes neočekávané vlivy v minulých letech na ekonomiku odvětví montovaných hal vykazuje stále vysoká čísla realizovaných staveb. Nároky společnosti na široký sortiment s sebou přinesly potřebu navýšit skladovací kapacity výrobních podniků tak, aby reflektovala zvýšenou poptávku v sektoru. Tato situace vede nejen výrobní společnosti k investicím do navýšení výrobních či skladových prostor.

Realizace montované skladové haly krok po kroku

Poptávka po montovaných skladových halách v České republice od počátku 21. století výrazně vzrostla a její trend je stále rostoucí. Za jeden z hlavních důvodů tohoto faktu je považován nižší index zastavěnosti skladových hal v porovnání se zbytkem západní Evropy. Montované skladové haly jsou ideálním řešením pro investory řešící problém s nedostatečnou skladovou kapacitou.

Jak se správně starat o montovanou halu

Montované a údržba haly je důležitá pro dlouhodobou životnost haly. Je nutné udržovat v dobrém stavu všechny části, některé vyžaduje předepsaná norma k určité části montované haly. V tomto článku vás provedeme jak se starat o konstrukci, panely, plechy, okapy, vrata, okna a celkově o vaši montovanou halu.

Stavba skladu jednoduše

V posledních letech výrazně vrostla poptávka po montovaných skladovacích halách. Příčin je hned několik. Montované skladové haly jsou díky jednoduchosti svého konstrukčního řešení a rychlosti výstavby ideální řešením pro toho investora, který hledá rychlé vyřešení svého problému s nedostatečnou skladovou kapacitou za pokud možno co nejnižší cenu. Očekává kvalitní provedení stavby, s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi, dlouhou životností a odpovídající požární odolností. To vše mu nabízí montovaná hala. Přitom nepotřebuje téměř žádnou údržbu.


Nezávazná poptávka

Vyplňte telefonní číslo v platném formátu.

Opiště kontrolní kód (CAPTCHA).

Vyplňte e-mailovou adresu v platném formátu.

Osobní data spravujeme v souhladu se zásadami ochrany osobních údajů.

Zadat poptávku Konfigurovat

Přijali jsme Vaši poptávku

Těší nás Váš zájem o dodávku ocelové haly od firmy PROMO HALY s. r. o.. Vaše poptávka byla zaregistrována.

V e-mailové zprávě naleznete stručné shrnutí poptávané konfigurace.

Nabídku zpracujeme do pěti pracovních dnů a ozve se Vám některý z obchodníků.

Kde nás najdete?

Kontakt

Moravská 2864/63
767 01  Kroměříž
+420 728 305 164
poptavky@promohaly.cz
Menu