Promo haly Aktuality Cena montované haly

Novinky v montovaných halách


Cena montované haly

Faktory ovlivňující cenu montované haly

V uplynulé dekádě jsme zaznamenali zvýšenou poptávku po stavbě montovaných hal. Bylo tomu z důvodu ekonomické konjunktury, rozvoje průmyslu a celkově příznivé situaci na trhu. V době Covidu se situace poněkud změnila. Zájemci o výstavbu hal začali více rozmýšlet svou investici, její rentabilitu a celkovou návratnost, rychlost výstavby a její flexibilitu, která se promítne do ceny. Tyto faktory ještě více umocnily přednosti montovaných staveb, o kterých Vás rádi přesvědčíme. Objevil se zde však i zcela nový fenomén. Všechny lockdowny a omezení vedly ke zvýšené poptávce po skladových prostorech, distribučních centrechzázemích pro rostoucí počty nejrůznějších e-shopů a logistické společnosti, na kterou je třeba rychle zareagovat a nabídnout jim adekvátní řešení bez kompromisů.

Cena montované haly se odvíjí od celé řady faktorů, které je potřeba zvážit a zohlednit při návrhu optimálního řešení již v samém počátku. Ke každému investorovi a jeho záměru výstavby montované haly proto přistupujeme individuálněpředcházíme možným úskalím, na které by mohl narazit. Jsme prostředníkem mezi investorem a projekční kanceláří, které předáváme požadavky investora s důrazem na celkovou efektivitu navrhovaných řešení, přitom s ohledem na ekonomickou stránku věci. S investorem si ideálně sjednáme schůzku a vše důkladně projednáme, vyslechneme si jeho představu o hale a jeho požadavky, které musí hala splňovat. Představíme konkrétní možné návrhy haly. Nachystáme vizualizaci. Jsme mu nápomocni už v před projekční fázi.

Základní faktory ovlivňující cenu montované haly:

  1. Místo stavby a samotný pozemek
  2. Rozměry a výška haly
  3. Účel stavby
  4. Typ zateplení či opláštění haly
  5. Pravidelnost montované stavby
  6. Designové prvky
  7. Technologie

Ceny některých typů hal naleznete v ceníku hal.

Místo stavby a samotný pozemek

Už při koupi samotného pozemku určeného pro výstavbu haly, hraje jeho poloha významnou roli při stanovení celkových nákladů na realizaci stavby. Při návrhu konstrukce haly je nutné zohlednit klimatické podmínky v dané oblasti a tomu přizpůsobit celkové konstrukční řešení. Vliv na finální cenu konstrukce má nejvíce sněhové pásmo, které v Česku je rozděleno na 8 oblastí.
Náklady na výstavbu haly se skládají z více částí, které ovlivní výslednou cenu. Nejvýznamnější jsou spodní stavba haly, tedy základy, nejrůznější přípojky, kanalizace, komunikace, atd. a potom samotná horní stavba haly.

Rozměr a výška haly

Nejzásadnější vliv na cenu montované haly má samozřejmě rozměr. Čím větší rozměr haly, tím vyšší cena. Cena ovšem neroste exponenciálně, ale s větším rozměrem se snižuje cena díla na m3. To znamená, že hala 10x20m s výškou 5m stojí na m3 mnohem více než hala rozměru 25x50m s výškou 6m. Důležité si zvolit optimální výšku vzhledem k energetickým nákladům na vytápění. Pro skladové haly jednoznačně doporučujeme výšku 6m a výše, u jiných typů hal je to dle potřeby daného provozu či prodejny.

Účel montované haly

Při tvorbě projektu haly hraje roli, k jakému účelu bude hala sloužit. Zda se bude jednat o zcela novou samostatně stojící budovu nebo půjde o rozšíření prostoru pro stávající výrobu, navýšení skladové kapacity nebo bude hala určena k pronájmu, případně bude sloužit pro občanskou vybavenost. Alfou a omegou projektu je dnes návrh požárně bezpečnostního řešení haly, bez kterého není možné halu postavit. To nám říká, jaké materiály s přihlédnutím k umístění haly a jejímu využití je možné použít na opláštění budovy, jaká bude vnitřní dispozice haly a také, jaká bude požární odolnost ocelové konstrukce.  Tyto faktory se ve výsledku výrazně promítnou do ceny haly.

Zateplení a opláštění haly

Typ zateplení hraje rovněž klíčovou roli při ceně haly. Zde ovšem neplatí pravidlo, že čím silnější zateplení, tím lepší parametry. Příkladem jsou minerální panely, u střešního minerálního panelu tl. 120 mm je hodnota součinitelu prostupu tepla U = 0,34 (W/m2*K), u PIR sendvičového panelu tl. 120 mm je součinitel prostupu U = 0,17 (W/m2*K), tedy 2x lepší tepelné vlastnosti než u minerálních panelů při zachování skoro podobné ceny. Důvodem používání minerálních panelů je jejich požární odolnost a hořlavost a jejich zařazení do kategorie DP1 - těžce hořlavé (nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru). Naopak PIR panely se řadí do konstrukce typu DP3 - zvyšují v požadované době požární odolnosti požáru a nesplňují požadavky v konstrukci druhu DP1 a DP2. Další možným typem je u střech skladaná konstrukce z trapézového plechu, tepelné izolace a hydroizolace - folie. Tepelné izolace se dělají z minerálních desek, polystyrenu EPS 100, jejich kombinace a vyjímečně i z PIR desek. Skladba je závislá na požární odolnosti konstrukcí.

Designové prvky haly

Samotnou kapitolou jsou v dnešní době požadavky investora na celkový vzhled haly. Halu je možné navrhnout čistě jen pro splnění jejího účelu v ekonomické variantě nebo ji pojmout jako významný prvek okolní zástavby a klást důraz na design. Stavba může respektovat své okolí a s ním pokud možno splynout nebo naopak působit dominantně, odlišit se a upoutat pozornost. Dnešní trendy vedou spíše k druhé z výše uvedených možností. Tomu napomáhá i velmi dobrá modularita ocelových konstrukcí umožňující vyslyšet i ty nejnáročnější požadavky budoucího majitele haly. Proto i společnost PROMO HALY klade důraz na individuální řešení každé stavby.  Zvýšené požadavky na kvalitu používaných materiálů a zpřísňující se normy ať už v oblasti tepelně-izolačních vlastností, tak i požárních odolností, vedou k stále se rozšiřující nabídce zejména u výrobců sendvičových panelů, kteří na trhu nabízejí i nejrůznější povrchové úpravy panelů, profilace a jejich barevné provedení.

Technologie používané v hale

Technologie zdražují cenu díla a to převážně mostové jeřáby či jiná zdvihací technika, která přitěžuje primární konstrukce. Dalšími prvky jsou například fotovoltaické panely na střeše haly či technologie různě umístněné na střeše či plášti hal. Příkladem jsou velké klimatizační jednotky, výparníky či kondenzační jednotky apod.

Další možnosti montovaných hal

Ve stále větší míře dnes navrhujeme investorům výstavbu kombinovaných hal. Jedná se o propojení skladové, případně výrobní haly, s její administrativní částí, která v případě požadavků investora na maximální využitelnost plochy pozemku přímo vybízí k více patrové variantě. V takovém případě se z důvodů vyššího požadavku na požární odolnost administrativní části tento požadavek vyřeší vnitřním SDK obkladem, který současně skryje konstrukci haly a vytváří příjemné kancelářské prostředí.  Zároveň je možné administrativní část více prosvětlit, opticky otevřít a propojit s okolním prostředím systémovými prosklenými fasádními prvky. Na fasádě je možné kombinovat různé barevné provedení panelů, případně administrativní část obložit alubondovými deskami nebo jinak ozvláštnit designovými prvky.

Závěrem je tedy potřeba říci, že montované haly jsou dnes díky svým přednostem ideálním řešením pro rychlou a efektivní výstavbu. Dokáží splnit i ty nejnáročnější požadavky, které na ně dnešní doba klade a to vše nabídnout za rozumnou cenu. Domluvte si s námi proto schůzku a my Vám pomůžeme splnit Vaši představu.   

Faktory ovlivňující cenu montované haly

Další aktuality

Montované haly jsou fenomén

V posledním vydání časopisu Konstrukce 08/2022 vyšel článek od společnosti PROMO HALY s.r.o. Článek se zaměřuje na rychlou výstavbu v segmentu montovaných hal a příkladem je práce dokončená hala v Holešově pro společnost BM plus s.r.o. Společnost představí svou referenci - skladovou halu 20x84m výšky 8,2m v atice. Technicky hala je v článku popsána do detailu, jak střešní plášť, konstrukce a opláštění.

Předali jsme skladovou halu v Holešově

Ke konci července 2022 jsme dokončili kompletně bez vad skladovou montovanou halu v Holešově pro BM plus s.r.o. Holešov. Společnost se zabývá zpracováním papíru a z nich vyrábí spoustu toaletních výrobků do domácností a průmyslu. Tato montovaná skladová hala po úplném dokončení bude od září sloužit jako jeden z mnoha expedičních skladů společnosti.

Stavíme skladovou halu v Ostravě

V červenci 2022 jsme zahájili stavbu v Ostravě. Jedná se o atypickou skladovou halu pneumatik pro Pneuservis. Skladová hal je rozměru 22x22m výšky 6,8m. Hala je atypická tím, že se staví na původní železobetonový skelet, který dříve sloužil jako 50m věž pro nedaleký hlubinný Důl Petra Bezruče. Stávající železobetonová konstrukce je tvaru oktagonu.

PROMO HALY investory provedou realizací montované haly od A do Z

V posledním vydání časopisu Stavební a Investorské noviny 05/2022 vyšel článek o společnosti PROMO HALY s.r.o. Rozhovor s Petrem Münsterem - jednatelem společnosti se zaměřuje na představení společnosti a čím se společnost zabývá, a tedy segmentem montovaných hal a všech aktivit spojených s průmyslovou výstavbou.


Kovářská 126/21
767 01  Kroměříž
poptavky@promohaly.cz
+420 733 461 817
Menu