Promo haly Materiály Ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce


Ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce jsou stavební konstrukce, kde hlavní nosný systém tvoří ocelové prvky. Konstrukce může být mnoha typů jako oblouková, příhradová či rámová. K typickým využitím ocelových konstrukcí patří ocelové skelety výrobních či skladových haladministrativních budov, dále pak typycké ocelové stavby jako ocelové mostní konstrukce, různé věže, vysílače, stožáry elektrického vedení či rozhledny.

Ocelové konstrukce se typicky skládají ze sloupů, nosníků, příčlí či vazníků. Jednotlivé dílce jsou svařovány a na stavbě pak smontovány pomocí šroubů různých velikostí a pevností, v určitých případech se musí na stavbě konstrukce svařovat.

Prvotřídní ocelové konstrukce a další materiály pro realizaci vašich projektů jsme schopni zrealizovat a vyrobit. Vsadit můžete i na naše montované haly.

Kvalitní ocelové konstrukce

Vsaďte nejen na kvalitní ocelové konstrukce, které podpoří úspěšnou realizaci vašeho projektu, ale také nátěry nebo sendvičové panely.

Ocelová konstrukce se často oplášťují sendvičovými panely, které se uchytí při kladení na vodorovno přímo na nosné sloupy, nebo i při kladení na svislo na pomocné ocelové paždíky. Sendvičové panely jsou nejlepším prvkem na zateplené opláštění výrobních hal i skladů, prodejních hal, průmyslových center, zemědělských hal a autosalonů.

Vyhody ocelové konstrukce:

 • Výhodou ocelových konstrukcí je její homogenita a možnost tvarování při zachování vysoké výrobní přesnosti
 • Další výhodou ocelové konstrukce je 100% recyklovatelnost
 • Největší výhodou je snadná montáž a s tím spojená rychlost výstavby s minimem technologických přestávek

Nevýhody ocelové konstrukce:

 • Nevýhodou ocelové konstrukce v určitých případech její nestabilita u menších profilů, které se musí stabilizovat, hlavně tenkostěnné profily u vaznic či stropnic
 • Další nevýhodou je, že je ačkoliv je ocel nehořlavá, již při teplotách okolo 500 °C se rapidně zhoršují její mechanické vlastnosti a může dojít k rychlému narušení stability konstrukce
 • Velkým problémem ocelových konstrukcí je koroze při vystavení povětrnostním vlivům

Veškeré výhody a nevýhody ocelových konstrukcí dokážeme vyhodnotit, u výhod náš statik využije ocel, aby dosáhl co nejvyššího využití a u nevýhod navrhne náš konstruktér takové opatření, aby nevýhoda neovlivnila funkčnost montované haly či jiné ocelové konstrukce.

Příprava a svařování rámových ocelových konstrukcí

Příprava ocelových konstrukcí řeší norma ČSN ISO 8501-1, nejčastěji připravujeme konstrukci dle této normy, které se označují:

 • St 2 - důkladné ruční a mechanizované čištění 
 • Sa2 – důkladné tryskání

Samotné svařování provádíme pomocí techniky obloukového svařování metodou MIG/MAG 135 známá také jako svařování v ochranné atmosféře v různých polohách svařování. Svařovací zdroje neboli inventory používáme vodou chlazené typy aXe 400 IN COMPACT H2O nebo aXe 500 IN COMPACT H2O. Přídavným materiálem u svařování požíváme drát G3Si1 1mm navinutý na cívce (nejčastěji o hmotnosti 15 kg). Drát je odvíjen tzv. podavačem drátu a přes kladkový posuv drátu (2-kladkový nebo 4-kladkový) je přes multifunkční kabel přiveden do MIG/MAG hořáku. Tavná lázeň je chráněna před atmosférickou oxidací proudem inertního plynu (Ar, Ar+He), nebo aktivního plynu (CO2, Ar+CO2, Ar+O2), který do místa svaru proudí z plynové hubice hořáku. Mezi svařovacím zdrojem a tlakovou lahví s ochranným plynem (ev. rozvodem plynu) musí být osazen redukční ventil, který upravuje průtok plynu.

Svařování se provádíme ručně nebo pomocí svařovacího traktoru u větších rámových konstrukcí. Svařovací traktory jsou velmi praktickou pomůckou při svařování dlouhých podélných a obloukových svarů. 

Požární odolnost

Požární odolnost při požáru u ocelových konstrukcí je paradoxně nižší, než u železobetonových konstrukcí. Konstrukční ocel spadá do kategorie A1 (nejméně hořlavé materiály), ovšem za působení vysokých teplot dochází ke snižování jejich fyzikálně-technických parametrů, nejvíce se snižuje únosnost a stabilita ocelové konstrukce a následně může dojít ke zřícení montované haly či ocelové konstrukce.

Požární odolnost ocelových konstrukcí je lze zvýšit:

 • při statickém výpočtu vytvořit dostatečnou rezervu, která zvýší únostnost profilů při požáru, ideálně až na požární odolnost 30 minut (R30)
 • povrchovou úpravou jako protipožární nástřik či nátěr přímo na stavbě
 • obklad konstrukcí SDK nebo obkladem zvaným Ordexal

Přehledný rozcestník ocelových konstrukcí:

Kontaktujte nás

PROMO HALY s.r.o. za sebou mají řadu úspěšně realizovaných projektů. Podívejte se na naše aktuality a přesvědčte se sami. Nabízíme vám kvalitní ocelové konstrukce a řadu dalších stavebních prvků. Kontaktujte nás i vy, už teď se těšíme na spolupráci.

Nezávazná poptávka

Vyplňte telefonní číslo v platném formátu.

Opiště kontrolní kód (CAPTCHA).

Vyplňte e-mailovou adresu v platném formátu.

Osobní data spravujeme v souhladu se zásadami ochrany osobních údajů.

Zadat poptávku Konfigurovat

Přijali jsme Vaši poptávku

Těší nás Váš zájem o dodávku ocelové haly od firmy PROMO HALY s. r. o.. Vaše poptávka byla zaregistrována.

V e-mailové zprávě naleznete stručné shrnutí poptávané konfigurace.

Nabídku zpracujeme do pěti pracovních dnů a ozve se Vám některý z obchodníků.

Kde nás najdete?

Kontakt

Moravská 2864/63
767 01  Kroměříž
+420 728 305 164
poptavky@promohaly.cz
Menu