Promo haly Typy hal Ocelové haly

Ocelové haly a jejich konstrukce


Nosnou část každé naší montované haly tvoří ocelová konstrukce. Tyto konstrukce nacházejí uplatnění ve stále větší škále odvětví a jsou používány pro stále větší rozmezí výrobků.

Přehledný seznam ocelových konstrukcí, které nabízíme:

Hlavní přednosti ocelových hal

Základním prvkem montovaných hal je ocel, která díky svým vlastnostem, především své pevnostiposkytuje stabilitu i halám s velkými rozpony, stejně tak halám vysoce zatěžovaným. Ocel použitá pro výrobu našich konstrukcí vyniká vysokou kvalitou a samozřejmostí je vyšší třída pevnosti.

Typickým znakem ocelových konstrukcí je jejich nízká hmotnost adaptabilnost, která spočívá v možnosti budoucího rozšíření, prodloužení či vyvýšení. Mezi další přednosti ocelových konstrukcí bezpochyby patří jejich rychlá montáž, dlouhá životnost, nepřeberné množství funkčního ale i estetického řešení, s tím spojená snadná kombinace s rozdílnými typy materiálů, jejich pevnoststálost a v dnešní době stále více vyzdvihovaná otázka životního prostředí – tedy její recyklovatelnost. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na ekonomickou stránku ocelových konstrukcí a možnosti vysoké požární odolnosti.

Ocelové konstrukce jsou u nás řešeny vždy individuálně, dle potřeb klienta. Díky jejich již zmiňované variabilitě mohou být dodávány v libovolných délkách, šířkách i výškách a stejně tak i po dokončení mohou být i nadále upravovány.

Montáž ocelové haly

Ocelovou konstrukci dodáváme jako samostatný výrobek, jako součást montované haly či jako generální dodávku stavby včetně zajištění stavebního povolení, spodní stavby a všech ostatních potřebných profesí.

Všechny naše ocelové konstrukce jsou staticky navrženy a vyrobeny v souladu s příslušnými normami (výroba – dle ČSN 732610 skupina B, svary EN 25817 skupina C, rozměrová kontrola dle ČSN 732611). Při výpočtech je taktéž samozřejmostí zohledňování sněhových a povětrnostních oblastí.

Nosná konstrukce je vyrobena z materiálů třídy S235 a S355 s atestem 2.2 či 3.1., svařována a otryskána na stupeň Sa 2,5. Celá konstrukce je následně nalakována syntetickým či protipožárním nátěrem dle požadavků klienta.

Cena ocelových hal

Cenu ocelové haly ovlivňuje především zadání ze strany investora. Podrobnou cenu haly dle vizualizace najdete v Ceníku hal.

Ocelová konstrukce rámového typu

Ocelová konstrukce rámového typu

Skladbu rámové ocelové konstrukce tvoří nosné rámy, střešní ocelové vaznice a pomocné konstrukce pro vrata, okna a dveře. Na tyto rámy jsou následně montovány ocelové vaznice systému METSEC. Vzdálenost mezi jednotlivými rámy konstrukce tvoří tzv. moduly pohybující se v intervalu 5 - 6 metrů, což přispívá jak k finanční úspoře, tak otevírá možnost prodloužení haly v budoucnu. Mezi další nesporné přednosti rámové ocelové konstrukce se řadí velká světlá výška, efektivní využití prostoru a adaptace libovolnému odvětví podnikání.

Ocelová konstrukce příhradového typu

Ocelová konstrukce příhradového typu

Tento typ konstrukce je smontován z ocelových příhradových rámů svařených z trubkových profilů. Rámy jsou prostřednictvím šroubů propojeny se sloupy ukotvenými do základu. Provázanost mezi střešními a podélnými rámy je zajištěna pomocí zavětrovacího systému.

Ocelová konstrukce obloukového typu

Ocelová konstrukce obloukového typu

Ocelová konstrukce obloukového typu je tvořena pozinkovanou ocelí a k propojení dílčích částí této konstrukce dochází přes nerezové spojovací prvky. Jednou z výhod konstrukce obloukového typu je její nižší hmotnost. Ta ve výsledku významně snižuje výdaje stavební části haly, jelikož pro tento typ konstrukce není nutné betonovat rozsáhlé patky či pásy. K jejímu kotvení do základů dochází prostřednictví ocelových kotev.

Montované haly, přístřešky, podpůrné konstrukce

Pozn. u montovaných hal – základním prvkem je ocel.

Požární ochrana konstrukcí

Požární ochrana konstrukcí

Ocel představuje stále modernější stavební materiál s rozsáhlými možnostmi uplatnění ve velkém množství odvětví. Jednou z mála nevýhod oceli je však její požární odolnost. I když je ocel známa jako nehořlavý materiál, samotná požární odolnost ocelových konstrukcí je velice nízká. Tato její nežádoucí, avšak charakteristická vlastnost je připisována téměř okamžitému prohřívání nechráněných profilů v případě působení vysokých teplot vzniklých při požáru. Tím dochází k deformacím a ztrátě mechanických vlastností oceli – ocel ztrácí svou stabilitu a únosnost.

Požární odolnost ocelových konstrukcí se z hlediska požární bezpečnosti staveb vyznačuje mezním stavem nosnosti – R a časem (t), po který si musí tento atribut udržet. Jedná se tedy o dobu, po kterou je ocelová konstrukce schopna vzdorovat působení plamene a vysokým teplotám.

Ocelové konstrukce jsou dle požární odolnosti členěny na:

 • Ocelové konstrukce bez požární odolnosti
 • S požární odolností 15 minut
 • S požární odolností 30 minut

Pokud jsou nároky vyšší než 15 minut (R15), je nezbytné ocelovou konstrukci před působením požáru zabezpečit. Existuje celá řada způsobů, kterými lze zvýšení požární odolnosti ocelové konstrukce docílit:

 • Ochrana povrchu ocelových profilů
 • Zpěňujícími nátěry
 • Protipožárními nátěry
 • Obklady deskovými materiály
 • Obetonováním, obezděním
 • Speciálními omítkovinami
 • Zvýšení statické rezervy konstrukce
 • Vyplnění dutých profilů betonem
 • Chlazení ocelových dutých profilů
 • Protipožární podhledy

V případě vhodně zvolené požární ochrany ocelové konstrukce, je zabezpečeno zvýšení požární odolnosti ocelové konstrukce a stejně tak je zajištěna i zevní ochrana povrchu konstrukce. Aby bylo dosaženo správných účinků protipožární ochrany, je důležité zaměřit se i na protikorozní ochranu ocelové konstrukce tak, aby odpovídala její délce životnosti.

Pro určení toho, jaká je vlastní požární odolnost ocelové konstrukce a jaký typ její následné ochrany zvolit je využíván návrh konstrukce dle Eurokódu EN – 1993. Požadovaná požární odolnost ocelové konstrukce je následně stanovena na základě projektové dokumentace, jejíž součástí je i tzv. požárně bezpečnostní řešení stavby.

Zdroj:
old.konstrukce.cz
www.izolace-info.cz

Naše společnost se zaměřuje na zvyšování požární odolnosti ocelové konstrukce prostřednictví protipožárních nátěrů a pomocí opláštění minerálními sendvičovými panely.

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Jak již bylo uvedeno výše, požárně bezpečnostní řešení stavby je nedílným prvkem projektové dokumentace. Tento velmi rozsáhlý dokument může zpracovat pouze osoba s patřičným oprávněním a musí obsahovat dopodrobna popsaná protipožární opatření.

Každé požárně bezpečnostní řešení stavby se odvíjí dle velikosti a rozsahu stavby, čímž může být přiměřeně ovlivněn obsah tohoto dokumentu – rozšířen či naopak zredukován. Mezi primární požadavky se řadí:

 • Seznam použitých podkladů, se kterými se pracuje při vypracování návrhu
 • Stručný popis haly (konstrukce, rozměry, účel, umístění apod.)
 • Rozčlenění stavby do požárních sekcí
 • Vymezení požárních a ekonomických rizik
 • Posouzení odolnosti konstrukce a požárních uzávěrů proti požáru
 • Posouzení stavebních materiálů používaných na stavbě z hlediska reakce na oheň, hořlavosti, toxicity, aj.
 • Posouzení potenciální realizace požárního zásahu
 • Určení bezpečných odstupových vzdáleností
 • Určení způsobu zajištění přívodu požární vody
 • Určení zásahových cest a vybavení potřebného pro případ požárního zásahu
 • Stanovení věcných prostředků požární ochrany (hasicí přístroje, požární technika, aj.), jejich počet a rozmístění
 • Zhodnocení technických zařízení haly (kanalizace, vytápění, vzduchotechnika, aj.) z hlediska požární bezpečnosti
 • Stanovení požadavků ke zvyšování požární odolnosti ocelových konstrukcí či ke snižování hořlavosti stavebních materiálů
 • Určení požadavků na požární zařízení, jejich rozmístění a zabudování do haly
 • Určení rozsahu a rozmístění bezpečnostního značení a tabulek

Reference ocelových hal

Administrativní prosklená hala X Shift ChropyněAdministrativní prosklená hala X Shift Chropyně

Investor: X Shift Gearboxes s. r. o.
Místo realizace: Chropyně
Typ haly: Administrativní
Rozměry: 12×17×7 m

Administrativně prodejní hala FOXEL Elektro OstravaAdministrativně prodejní hala FOXEL Elektro Ostrava

Investor: FOXEL Elektro s. r. o.
Místo realizace: Ostrava
Typ haly: Administrativní
Rozměry: 25×35×8 m

Servisní hala autobusů a kamiónů ČSAD PřerovServisní hala autobusů a kamiónů ČSAD Přerov

Investor: ČSAD Ostrava a. s.
Místo realizace: Přerov
Typ haly: Autosalon nebo servis
Rozměry: 22×24×8 m

Administrativně prodejní hala Stilparkett PřerovAdministrativně prodejní hala Stilparkett Přerov

Investor: Stilparkett s. r. o.
Místo realizace: Přerov
Typ haly: Prodejní
Rozměry: 12×22×7 m

Servisní hala kamiónů AXA Truck OstravaServisní hala kamiónů AXA Truck Ostrava

Investor: AXA truck a. s.
Místo realizace: Ostrava
Typ haly: Autosalon nebo servis
Rozměry: 16×18×5 m

Administrativně výrobní hala WASHINA ChvalčovAdministrativně výrobní hala WASHINA Chvalčov

Investor: WASHINA engineering s. r. o.
Místo realizace: Chvalčov
Typ haly: Administrativní
Rozměry: 18×30×6 m

Skladová hala k pronájmu Mariánské LázněSkladová hala k pronájmu Mariánské Lázně

Investor: Miroslav Opava
Místo realizace: Mariánské Lázně
Typ haly: Skladová
Rozměry: 15×26×5 m

Skladová hala hutního materiálu Tritreg TřinecSkladová hala hutního materiálu Tritreg Třinec

Investor: TRITREG – TŘINEC, s. r. o.
Místo realizace: Třinec
Typ haly: Skladová
Rozměry: 36×37×11 m

Skladová hala Pneuservis Dužík OstravaSkladová hala Pneuservis Dužík Ostrava

Investor: Pneuservis Petr Dužík
Místo realizace: Ostrava
Typ haly: Skladová
Rozměry: 22×22×6 m

Hasičská zbrojnice obec RaškoviceHasičská zbrojnice obec Raškovice

Investor: Obec Raškovice
Místo realizace: Raškovice
Typ haly: Autosalon nebo servis
Rozměry: 12×28×5 m

Prodejní a skladová hala Kružík KroměřížProdejní a skladová hala Kružík Kroměříž

Investor: Kružík s. r. o.
Místo realizace: Kroměříž
Typ haly: Výrobní
Rozměry: 18×29×5 m

Servisní a prodejní hala zemědělské techniky Borovka HůryServisní a prodejní hala zemědělské techniky Borovka Hůry

Investor: Jiří Borovka
Místo realizace: Hůry u Českých Budějovic
Typ haly: Autosalon nebo servis
Rozměry: 16×36×7 m

Ceny ocelových hal

Cena skladové haly PROMO 1800

Hala typu PROMO 1800 - rozměru 30 × 60 m, výšky 9 m v atice (1800 m2 nebo 14.400 m3) je navržena pro maximální využití skladových ploch. Cena odpovídá vizualizaci.

Cena 14.999.100,-
Detailní kalkulace
Cena skladové haly PROMO 1650

Hala typu PROMO 1650 - rozměru 30 × 55 m, výšky 7,8 m v atice (1650 m2 nebo 11.500 m3) je navržena pro maximální využití skladových ploch. Cena odpovídá vizualizaci.

Cena 11.916.700,-
Detailní kalkulace
Cena prodejní haly PROMO 1242

Hala typu PROMO 1242 -rozměru 25 × 35 m, výšky 7,7 m (1242 m2 nebo 3.726 m3) je navržen na maximální využití prostoru haly a zadání ze strany investora. Cena odpovídá vizualizaci.

Cena 7.557.000,-
Detailní kalkulace
Cena skladové haly PROMO 1080

Hala typu PROMO 1080 - rozměru 20 × 54 m, výšky 4,77 m (1080 m2 nebo 5000 m3) je výborný rozměr pro skladovou montovanou halu pro podnikání, ideální na regály. Cena odpovídá vizualizaci.

Cena 5.085.300,-
Detailní kalkulace
Cena administrativně výrobní haly PROMO 864

Hala typu PROMO 864 - rozměru 18 × 48 m, výšky 5,5 a 7,7 m (854 m2 nebo 5.227 m3) je základní rozměr pro administrativně výrobní haly. Cena odpovídá vizualizaci.

Cena 6.672.100,-
Detailní kalkulace
Cena zemědělské haly PROMO 840

Hala typu PROMO 840 - rozměru 20 × 42 m, výšky 7 m (840 m2 nebo 5880 m3) je základní rozměr pro skladové haly, hala slouží jako sklad sypkých komodit. Cena odpovídá vizualizaci.

Cena 3.547.000,-
Detailní kalkulace
Cena výrobní haly PROMO 756

Hala typu PROMO 756 - rozměru 18 × 42 m, výšky 6 m (756 m2 nebo 7.158 m3) je základní rozměr pro výrobní haly a lze halu doplnit o mostový jeřáb. Cena odpovídá vizualizaci bez JD.

Cena 5.325.000,-
Detailní kalkulace
Cena výrobní haly PROMO 540

Hala typu PROMO 540 - rozměru 15 × 36 m, výšky 5,0 m (540 m2 nebo 2700 m3) je základní rozměr pro výrobní či skladovou halu pro podnikání, lze rozšířit na vyžádání o mostový jeřáb. Cena odpovídá vizualizaci.

Cena 3.215.000,-
Detailní kalkulace
Cena výrobní haly PROMO 288

Hala typu PROMO 288 - rozměru 12 × 24 m, výšky 4,3 m (288 m2 nebo 1210 m3) je základní rozměr pro levnou výrobní či skladovou halu pro drobné podnikání. Cena odpovídá vizualizaci.

Cena 1.904.900,-
Detailní kalkulace
Ing. Petr Dostál

Ing. Petr Dostál

Obchod a finance

+420 702 107 807
petr.dostal@promohaly.cz

Ing. Tomáš Peremský

Ing. Tomáš Peremský

Obchodní manažer

+420 728 305 164
tomas.peremsky@promohaly.cz

Nezávazná poptávka

Vyplňte telefonní číslo v platném formátu.

Opiště kontrolní kód (CAPTCHA).

Vyplňte e-mailovou adresu v platném formátu.

Osobní data spravujeme v souhladu se zásadami ochrany osobních údajů.

Zadat poptávku Konfigurovat

Přijali jsme Vaši poptávku

Těší nás Váš zájem o dodávku ocelové haly od firmy PROMO HALY s. r. o.. Vaše poptávka byla zaregistrována.

V e-mailové zprávě naleznete stručné shrnutí poptávané konfigurace.

Nabídku zpracujeme do pěti pracovních dnů a ozve se Vám některý z obchodníků.

Kde nás najdete?

Kontakt

Moravská 2864/63
767 01  Kroměříž
+420 728 305 164
poptavky@promohaly.cz
Menu