Promo haly Materiály Nátěry

Nátěry ocelových konstrukcí


Nátěrové systémy ocelových konstrukcí

Nátěry pro průmyslové potřeby v dnešní době získávají stále větší pozornost, a to díky své kvalitěvysoké odolnosti, čímž poskytují ocelové konstrukci dlouholetou ochranu.

Výběr nátěrového systému je ovlivněn celou řadou elementů. Kritéria jsou samozřejmě volena dle toho, kdo daný výběr provádí. Z pohledu člověka, který nátěr aplikuje je rozhodující rychlost aplikace, potřeba malého počtu vrstev nebo například využití nátěru s tolerancí k horšímu základu. Naopak v případě investora se jedná zejména o cenu nátěrového systému, jeho životnostsnadnou údržbu. Avšak velmi důležitým a opomíjeným kritériem jsou i legislativní požadavky, ochrana zdraví člověka, který nátěr nanáší a taktéž ochrana životního prostředí.

Hlavní kritéria výběru nátěrového systému

 1. Podklad - Důležitým kritériem pro správnou volbu nátěrového systému – tedy povrch materiálu, který bude ochrannou barvou opatřen. Ten vymezuje způsob samotné přípravy povrchu, typ základní nátěrové hmoty a v neposlední řadě i souhrnnou tloušťku nátěrového systému.
 2. Metoda nanášení barvy - Dalším měřítkem je metoda nanášení barvy. Zda je možné aplikovat barvu ručně (válečkem či štětcem) nebo je nutné využít vysokotlaké stříkací přístroje. Důležitou roli při nanášení nátěru hrají i klimatické a povětrnostní podmínky, jelikož ne všechny typy barev mohou být aplikovány za jakékoli situace.
 3. Schnutí -  Zde hraje velkou roli samozřejmě čas. Ten je závislý na teplotě a vlhkosti prostoru určeného pro nanášení ochranného nátěru. V případě, že je část nátěru prováděna ve vnitřních prostorách a část na stavbě, je důležité přihlédnout i k době mezi jednotlivými nátěry.

Důležitý vliv na správný výběr nátěrové hmoty má taktéž korozní prostředí a požadovaná životnost. Stupeň korozní agresivity prostředí je důležitým prvkem pro efektivní a dlouhodobou antikorozní ochranu povrchu daného materiálu a dělí se na následující kategorie.

Stupěň korozní agresivity dle EN ISO 12944

Stupeň Typické prostředí venkovní Typické prostředí vnitřní Rychlost koroze zinku za rok
C1 – velmi nízká   vytápěné budovy s čistou atmosférou, např. vytápěné haly, kanceláře,  <0,1µm/a
C2 – nízká prostředí s nízkým znečištěním, většinou venkovské oblasti. nevytápěné haly, kde může vznikat kondenzace, např. sklady, sportovní haly. 0,1 až 0,7µm/a
C3- střední městské a průmyslové prostředí, mírné znečištění kysličníkem siřičitým, pobřežní oblasti s malým zatížením solí výrobní prostory s vysokou vlhkostí a malým znečištěním vzduchu, např. haly pro výrobu potravin, prádelny, pivovary, mlékárny. 0,7 až 2,1µm/a
C4 - vysoká průmyslové a pobřežní oblasti s malým zatížením solí chemická zařízení, kryté bazény, přístřešky pro malá plavidla nad mořskou hladinou. 2,1 až 4,2µm/a
C5-I - velmi vysoká (průmyslová průmyslové prostory s vysokou vlhkostí a agresivním prostředím budovy nebo prostory s téměř trvalou kondenzací a velkým znečištěním. 4,2 až 8,4µm/a
C5-M - velmi vysoká (přímořská) pobřežní nebo příbřežní oblasti se zatížením sol budovy nebo prostory s téměř trvalou kondenzací a silným znečištěním. >4,2 až 8,4µm/a

Systém ochrany proti korozi

 1. nátěry - každý výrobce určí skladbu a typ barev pro dané korozní prostředí, včetně přípravy povrchu oceli
 2. žárově zinkování - použivané od korozního prostředí C3
 3. galvanické zinkování - použivané od korozního prostředí C3 vyjímečně na ocelové konstrukce, spíše na zámečnické prvky

Životnost nátěrových hmot je formulována do čtyř skupin

 1. Nízká   L – low  do 7 let
 2. Střední  M – medium  od 7 do 15 let
 3. Vysoká  H – high  od 15 do 25 let
 4. Velmi Vysoká VH – very high přes 25 let

Druhy barev

 1. Základní barvy – SYNTETICKÉ
 2. Základní barvy – POLYURETANOVÉ
 3. Vrchní emaily – SYNTETICKÉ
 4. Vrchní emaily – POLYURETANOVÉ

Typ nátěrového systému, vrstva, stupeň korozního prostřední a další kritéria ovlivňují finální cenu samotné montované haly. Je mnoho aspektů ovlivňujících cenu díla, ale kvalitní protikorozní ochrana dává halám základ dlouhé životnosti těchto staveb. Dobře zvoleným typem nátěrového systémů nakonec ušetříme nemalé prostředky na pozdější údržbu.

Korozní agresivita prostředí a typ barvy určují konečný výběr vhodné barvy. Každý výrobce má různé technologické postupy.

Protipožární nátěrové barvy

Protipožární barvy chrání ocelové konstrukce na požadovanou požární odolnost od R15 (15minut) a po R90. Zpravidla je výhodné dělat konstrukce na R30. Menší požadavky lze vyřešit statickým výpočtem na odolnost R15 výjimečně i na R30. Každý výrobce má speciálně vyvinutou barvu na bázi vodou ředitelných barev až po syntetické protipožární barvy.

Cena nátěrů

Cenu nátěru ocelových konstrukcí montovaných hal ovlivňuje především zadání ze strany investora. Podrobnou cenu haly dle vizualizace najdete v Ceníku hal.

Stupně přípravy ocelového podkladu dle ČSN ISO 8501-1:

Označení Popis či požadavek
St 2 - důkladné ruční a mechanizované čištění  Při prohlídce bez zvětšení se nezjistí přítomnost olejů, mastnot a nečistot , včetně nepřilnavých vrstev okují, rzi, nátěrů a cizích látek.
St 3 - velmi důkladné ruční a mechanizované čištění Odpovídá stupni St2, ale čištění musí být mnohem důkladnější a povrch musí vykazovat kovový odstín daný podkladem.
Fl – čištění plamenemní plamenem  Při prohlídce bez zvětšení musí být povrch prostý okují, rzi, nátěrů a cizích látek. Všechny zbytky se mohou projevovat pouze jako změna barevného odstínu povrchu (stíny rozličných barev). 
Sa3 – vizuálně čistý ocelový povrch Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu nezjistí přítomnost olejů, mastnot, nečistot, okuje, rez, zbytky nátěrů a cizích látek. Povrch musí vykazovat jednotný kovový vzhled
Sa2 – důkladné tryskání Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu nezjistí přítomnost olejů, mastnot, nečistot a téměř žádné okuje, rez, nátěry a cizí látky. Všechny zbytky nečistot musí být pevně přilnavé.
Sa1 – lehké otryskání Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu nezjistí přítomnost olejů, mastnot, nečistot stejně jako nepřilnavé okuje, rez, nátěry a cizí látky. Všechny zbytky nečistot musí být pevně přilnavé.
Sa 2½ – velmi důkladné otryskání Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu nezjistí přítomnost olejů, mastnot, nečistot, okuje, rez, zbytky nátěrů a cizích látek. Všechny zbylé stopy nečistot musí být pouze stány ve formě skvrn nebo pásů.

* Stupně přípravy jsou v Evropě obvykle definovány dle ISO 8501-1, u zámořských zakázek dle SSPC a/nebo NACE

Nezávazná poptávka

Vyplňte telefonní číslo v platném formátu.

Opiště kontrolní kód (CAPTCHA).

Vyplňte e-mailovou adresu v platném formátu.

Osobní data spravujeme v souhladu se zásadami ochrany osobních údajů.

Zadat poptávku Konfigurovat

Přijali jsme Vaši poptávku

Těší nás Váš zájem o dodávku ocelové haly od firmy PROMO HALY s. r. o.. Vaše poptávka byla zaregistrována.

V e-mailové zprávě naleznete stručné shrnutí poptávané konfigurace.

Nabídku zpracujeme do pěti pracovních dnů a ozve se Vám některý z obchodníků.

Kde nás najdete?

Kontakt

Moravská 2864/63
767 01  Kroměříž
+420 728 305 164
poptavky@promohaly.cz
Menu